GDPR

Zpracování osobních údajů 

Tímto udělujete souhlas Aeroklubu Tábor z.s., se sídlem Měšice 477, 391 56, Tábor, IČO 16846842, (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”) zpracovával tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení

Adresa, bydliště cestujícího

E-mail

Telefonní číslo

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem rezervace letů a následné realizace letu. Tyto údaje budou Správcem použity především pro kontaktování pasažéra při nepříznivých klimatických podmínkách pro let nebo pro jeho rezervaci. Údaje budou zpracovány maximálně po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@aktabor.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru Flyghtoffice

Poskytovatel softwaru WordPress, Mailchimp

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Vzít souhlas kdykoliv zpět.

Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.